კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კონფიდენციალურობა

მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას.

ჩვენ არ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ არსებულ რაიმე პირადი სახის ინფორმაციას გარდა იმისა, თუ თქვენ მოგვაწვდით ნებაყოფლობით. (მაგ: სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა)

როგორ გამოვიყენებთ ამ ინფორმაციას:

თუ თქვენ მოგვაწვდით თქვენს შესახებ არსებულ პირად ინფორმაციას, ჩვენ მას თქვენივე ინტერესების გამოსავლენად გამოვიყენებთ.

ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ინფორმაციის თქვენთვის მოთხოვნილი საქონლის მოსაწოდებლად.

ყურადღება: კომპანიებს, რომლებთანაც ჩვენ ვთანამშრობლობთ საიტის კუთხით და ასევე ჩვენს გადამზიდველებს ექნებათ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან. ისინი ვალდებულნი არიან არ გაავრცელონ ინფორმაცია ნებისმიერი მიზნით, გარდა იმ მომსახურებისა, რომელსაც ჩვენთვის ახორციელებენ.

თქვენი თანხმობის გარეშე ინფორმაციას არავის გადავცემთ!